فروش ویژه یلدای دیجی پارکت

زبان گربه ای!!

فروش ویژه یلدای دیجی پارکت

زبان گربه ای!!
۱ از ۱ رای

شما و گربه تان ممکن است به دو زبان مختلف حرف بزنید اما باید یاد بگیرید زبان یکدیگر را بفهمید.سرنخ های مهمی مثل نگاه کردن به چشم های گربه٬ تن صدای او٬ موقعیت قرار گرفتن گوش ها٬ نحوه ی حرکت دمش می تواند چیزهایی از احساسات گربه به شما بگوید. حتی نحوه ی میو کردن گربه هم می تواند معانی مختلفی داشته باشد. شما میتوانید یاد بگیرید چگونه این زبان گربه ای را بخوانید و به خوبی بفهمید در ذهن او چه می گذرد.

میو

میو اصلی ترین زبان گربه است می گوید؛ به من توجه کن هم می گوید با من بازی کن و یا می خواهد توجه شما را به چیزی جلب کند.

این یک واژه ی همه منظوره است می تواند نشانه ی خوشحالی باشد(هی حالت چطوره؟؟؟) و یا یک دستور(همین حالا غذا می خوام!! منو ناز کن!) و یا یک هشدار(اینجا یه موش هست!!)گاهی هم زیادی سرخوشه و برای خودش راه میره و میو میو میکنه!!!

خرخر کردن

این صدا بیشتر نشانه ی خوشحالی گربه است . نشان میده گربه راضی است. ممکنه هنگام غذا خوردن هم این صدارو تولید کنه ممکن است گربه وقتی اضطراب دارد و یا بیمار است خر خر کند که اینکار اورا آرام می کند درست مثل یک بچه که شست خود را می مکد.

زوزه یا فریاد زدن

این حالت شبیه وقتی است که گربه با صدای بلند و طولانی میو میکند و به شما میگوید که من پریشانم!مثلا جایی گیر کرده دنبال شما می گردد یا جایی درد می کند. پس بهتره به سرعت گربه را پیدا کنید. این صدا می تواند نشانه ی فحل شدن هم باشد گاهی در گربه های مسن نشانه ی اختلال شناختی و زوال عقلی باشد که در این حالت به خاطر گیجی فریاد می زند.

قروچه کردن

هنگامی که گربه این صدا را تولید می کند که پشت پنجره نشسته باشد و پرنده ها را تماشا می کند.ممکنه این حالت چیزی از تصور خوردن پرنده باشد و فکر می کند در حال شکار است و این صدا ناشی از دندان ها و استخوان فک اوست.

جیک جیک و لرزاندن صدا

این صدا شبیه صدایی است که گربه مادر برای بچه هایش تولید می کندکه به آنها می گوید دنبالش بروند.برای شما هم می تواند معنای مشابهی داشته باشد. پس به دنبالش بروید اگر چند گربه دارید ممکن است با این زبان گربه ها باهم حرف می زنند.

پیف کردن

غرش یا تف کردن نشان می دهد که او اذیت شده. این زبان گربه ای نشانه ی وحشت عصبانیت یا تهاجمی بودن است.

زبان گربه ای
زبان گربه ای