سیبیلو ی کی بودی تو؟

سیبیلو ی کی بودی تو؟
۵ از ۲ رای

موهای صورت گربه علاوه بر جنبه های زیبایی بعنوان یک حسگر قوی برای او عمل می کنند این موها همانند GPS و سیستم ردیاب برای گربه عمل می کنند.

حواسمان باشد سیبیل گربه ی ما نیازی به پیرایش ندارند.
سیبیل گربه همانند سایر موهای بدن اوست اما نیازی به ترو تمیز کردن ندارند. گربه ی بدون سیبیل گیج و ترسو خواهد شد. با بریدن سیبیل گربه بخش مهمی از حواس او را از بین میبرید. درست مانند اینکه چشمان فردی را ببنیدید و از او بخواهید کارهای روزانه اش را با چشمان بسته انجام دهد.

گربه هایی که نا بینا هستند به راحتی می توانند با کمک سیبیل هایشان در اتاق را بروند و متوجه فضای اطرافشون باشن در واقع سیبیل اونها مثل عصای سفید براشون میمونه.
هر تار سیبیل کلفت با یک عصب حساس پر شده که وظیفه ی تعیین فاصله و فضا را برای گربه دارد مثل اینکه چقدر باید بپرد تا به دیوار برسد یا این فضا برای من کافی هست یا نه.
فولیکول این موها بسیار عمیق اند وتعداد زیادی پایانه عصبی دارند که پیام ها را به مغز گربه منتقل می کنند.
همچنین یک عضو حسی حساس؛ نوک سیبیل هست که با ارتعاشاتی در محیط ایجاد می کند که باعث می شود گربه بداند کجاست و چه موجوداتی در اطرافش هستند.
علاوه بر سیبیل هایی که ما بطور معمول میشناسیم در انواع کوچکتر در ابرو امتداد چانه و حتی گاهی در پشت پا هم قرار دارند. سبیل های پشت پا به گربه کمک می کنند که روی درخت ها هم بپرند.