هاری

هاری

هاری چیست؟ هاری نوعی بیماری ویروسی است که ویروس آن از طریق بزاق حیوان هار و محل گازگرفتگی وارد بدن شده و به سمت اعصاب…

337
شروع یک تابستان پتی

شروع یک تابستان پتی

تابستان وهوای داغ و توله سگ ها و بچه گربه ها به دمای بالا آسیب پذیری زیادی دارند اینجا چند نکته برای شروع یک تابستون…

330
ورود توله سگ های کوچولو

ورود توله سگ های کوچولو

شما هم برای ورود توله سگ کوچولون به خونه مشتاقید و همه چیزو برای ورودش به خونه آماده کردین؟ در این مقاله سعی داریم از…

783