کنترل کک در سگ ها

راه های کنترل کک در سگ ها

راه های کنترل کک در سگ ها
به این مقاله امتیاز دهید

کک ها از طریق محیط یا سگ های آلوده به بدن سگ وگربه ها منتقل می شوند. پاهای قوی این حشره با توانایی پریدن به او کمک می کنند به راحتی از میزبانی به میزبان دیگر منتقل شود. این حشرات در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه و رطوبت ۷۵ تا ۸۵ زندگی می کنند به همین دیل ابتلا به این انگل در تابستان شایع تر است. گزش این حشره باعث خارش در میزبان می شود. ممکن است حیوان خانگی شما به کک آلرژی داشته باشد و تمام بدنش شروع به خارش کند. خارش شدید می تواند حتی به عفونت های پوستی هم منجر شود. در اینجا می توانید راه مقابله با کک در سگ ها را پیدا کنید.

کک در سگ ها
کک در سگ ها

کک ها انگل هایی کوچک و تقریبا اندازه نوک سوزنند و می توان آنها را در حال حرکت روی پوست دید. کک ها از نور خوششان نمی آید بنابراین در بخش های پر مو سطح شکم و ران ها باید به دنبالشان بود.
اگر مشکوکید که پت شما به کک مبتلا است یا نه می توانید بدنبال مدفوع کک که مانند دانه ی فلفل روی پوست است باشید اگر آنرا دیدید مدتی روی دستمال خیسش کنید اگر مدفوع به شکل لکه ی خون پخش شد پس کک ها به سراغ پت شما هم آمده اند.

بهترین راه مقابله در برابر کک ها پیشگیری است.
مشکل کک در سگ و سایر حیوانات خانگی بسیار جدی است زیرا در شرایط مطلوب یک کک می تواند در طول ۱۴ روز چرخه زندگی اش را کامل کند و کک بالغ هر روز می تواند ۲۰ تا ۳۰ تخم بگذارد و این تخم ها از بدن حیوان شما روی زمین، فرش و یا هر جایی می افتد و رشد می کنند. داروهای پیشگیری کننده معمولا برای تمام فصل هاهستند اما در بعضی مناطق اوایل بهار که آغاز حمله ی کک هاست بهترین زمان استفاده است. این روش برای حیواناتی که به کک ها آلرژی دارند مناسب نیست زیرا کک ها هنوز قادرند پت شما را بگزند.

پت من هم کک دارد چه کنم؟
چندین راه برای راحت شدن حیوانتان از دست این مزاحم ها هست:

۱.راه های ساده تر و غیر شیمیایی تر
شامپوهای ضد کک ، موجود در بازار تاثیرات خوبی دارند ولی باید پت شما ده دقیقه خیس بماند تا شامپو جذب شده و اثر کند بعد از آن دیگر همه ی کک ها مرده اند و باید با شانه مخصوص آنها را جدا کنید.
۲.داروهای شیمیایی
گاهی کک ها به همین راحتی دست از پت شما نمی کشند پس یک راه سریع تر برای رهایی ؛ استفاده از قرص ها و داروهای شیمیایی است. داروهای پوستی معمولا چند روزی طول می کشد تا اثر کنند بعضی از داروهای خوراکی اثر سریع تری دارند و بعد از ۴ ساعت هم اثر میکنند بعضی از داروهای پوستی هم فقط تخم های کک ها را از بین میبرند.

چرخه و نحوه ی انتقال کک
انتقال کک